godka

godka – mowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ggdka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…godki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…godce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…godka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...godkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…godce
Wołacz l. poj. Ty…godko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…godōdki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…godek; godkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…godkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…godki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…godkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…godkach
Wołacz l. mn. Wy…godki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: mowa, język mówiony.

 

SI: Dyć słōchej, co godōmy, bo praje była ô tym godka.

PL: Słuchaj, o czym mówimy, bo właśnie była o tym mowa.

 

SI: Dowiedziała żech sie dzisio przi godce, że Cila latoś cera wydowo.

PL: Dowiedziałem się dzisiaj w czasie rozmowy, że Cecylia w tym roku wydaje córkę za mąż.

 

SI: Szkoda godki na niego, ôn i tak sie już niy zmiyni.

PL: Szkoda słōw na niego, on i tak się już nie zmieni.

 

SI: Ślōnsko godka idzie już zapisować, tōż je to jynzyk ślōnski.

PL: Śląską mowę można już zapisywać, więc jest to język śląski.

 

SI: Tyn Wicynt niy mo nic do godki w dōma przi swojij babie.

PL: Ten Wincety nie ma nic do gadania w domu przy swojej żonie.

 

Podej dalij…