godzić

godzić (się) – godzić; zgadzać (pol.)

bezokolicznikgodzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.godza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.godzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.godzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.godzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.godzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.godzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.godziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.godziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.godziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.godziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.godziyliście; żeście godziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.godziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.godziyła żech; godziyłach; żech godziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.godziyła żeś; godziyłaś; żeś godziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.godziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..godziyły my; my godziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. godziyłyście; żeście godziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.godziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.godziyło żech; żech godziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.godziyło żeś; żeś godziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.godziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech godziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś godziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł godziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my godziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście godziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli godziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech godziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś godziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była godziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my godziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście godziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były godziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech godziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś godziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było godziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech godzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech godzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. godziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. godziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.godziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.godziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. godziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.godziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.godziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
godziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.godziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. godziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.godziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.godziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. godziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.godziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.godziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych godziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś godziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by godziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my godziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście godziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by godziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych godziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś godziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by godziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my godziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście godziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by godziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych godziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś godziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by godziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda godziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz godziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie godziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy godziyli; bydymy godzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie godziyli; bydziecie godzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm godziyli; bydōm godzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda godziyła; byda godzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz godziyła; bydziesz godzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie godziyła; bydzie godzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy godziyły; bydymy godzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie godziyły; bydziecie godzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm godziyly; bydōm godzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda godziyło; byda godzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz godziyło; bydziesz godzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie godziyło; bydzie godzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygodzōny
rzeczownik odczasown.godzyni
Rybnik

POL: (1) godzić, dążyć do zgody; (2) zgadzać się na coś.

 

Jo sie na to niy godza, żebyś sam miyszkoł.

Dzisiej sie chcesz godzić, a jutro zaś bydziesz lotoł ze sztachetami.

Do połednia sie byli godziyli, a po połedniu już zaś sie wadziyli.

Jo sie niy godza na to, żebyś ty już po muzykach lotała.

Podej dalij…