godzina

godzina – godzina (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…godzina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…godziny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…godzinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…godzina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...godzinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…godzinie
Wołacz l. poj. Ty…godzino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…godziny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…godzin; godzinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…godzinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…godziny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…godzinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…godzinach
Wołacz l. mn. Wy…godziny
Przimiotnik (jaki? czyj?)godzinny; godzinowy

 

Wiela je godzin?

Za godzina bydzie ôbiod, tōż niy ôdchodź za daleko.

Za pōł godziny musza wychodzić na autobus.

 

Podej dalij…