golacz

golacz – fryzjer męski (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…golacz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…golacza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…golaczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…golacza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...golaczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…golaczu
Wołacz l. poj. Ty…golaczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…golacze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…golaczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…golaczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…golaczōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…golaczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…golaczach
Wołacz l. mn. Wy…golacze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Ciebie już, mi sie zdo, golacz gōni.

Wczora żech bōł u golacza.

Na jutro mi niy pasuje, bo żech je u golacza umōwiōny.

 

Podej dalij…