gołka

gołka – bombka choinkowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gołka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gołki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gołce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gołka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gołkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gołce
Wołacz l. poj. Ty…gołko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gołki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gołkōw; gołek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gołkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gołki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gołkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gołkach
Wołacz l. mn. Wy…gołki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Dej pozōr, co tej gołki niy strzaskosz.

Co to tam je za malōnek na tej gołce?

Jakoś mało mōmy tych gołków. Zaś tela je potrzaskanych?

Podej dalij…