gōnić

gōnić (sie) – gonić (pol.)

bezokolicznikgōnić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gōnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gōnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gōni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gōniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gōnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gōniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gōniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gōniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gōniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gōniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gōniyliście; żeście gōniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gōniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gōniyła żech; gōniyłach; żech gōniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gōniyła żeś; gōniyłaś; żeś gōniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gōniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gōniyły my; my gōniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gōniyłyście; żeście gōniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gōniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gōniyło żech; żech gōniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gōniyło żeś; żeś gōniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gōniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gōniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gōniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gōniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gōniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gōni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gōniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gōniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gōniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gōniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gōniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gōniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gōniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gōniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gōniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gōniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. gōniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gōniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gōniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gōniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gōniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gōniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gōniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gōniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gōniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gōniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gōniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gōniōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gōniōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gōniōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gōniyli; bydymy gōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gōniyli; bydziecie gōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gōniyli; bydōm gōnić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gōniyła; byda gōnić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gōniyła; bydziesz gōnić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gōniyła; bydzie gōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gōniyły; bydymy gōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gōniyły; bydziecie gōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gōniyły; bydōm gōnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gōniyło; byda gōnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gōniyło; bydziesz gōnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gōniyło; bydzie gōnić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygōniōny
rzeczownik odczasown.gōniyni
Rybnik

Niy gōńcie tych pinōnt, co ich gynś niy zadepce.

Trza było go niy gōnić, to byś niy mioł kolana ôdrzytego.

Jak byś jōm niy bōł gōniōł, to by cie niy bodła.

Podej dalij…