gorōnczka

gorōnczka – gorączka, wysoka temperarura ciała (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gorōnczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grōnczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gorōnczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gorōnczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gorōnczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gorōnczce
Wołacz l. poj. Ty…gorōnczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gorōnczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gorōnczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gorōnczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gorōnczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gorōnczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gorōnczkach
Wołacz l. mn. Wy…gorōnczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)gorōnczkowy

 

Z takōm gorōnczkōm chcesz iś do roboty?

Gorōnczki niy mōm, ale w kościach mie jakoś łōmie.

Jak mosz gorōnczka, tōż sie musisz wygrzoć pod pierzinōm.

 

Podej dalij…