gorszyć

gorszyć (sie) – złościć, gniewać, obrażać (pol.)

bezokolicznikgorszyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gorsza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gorszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gorszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gorszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gorszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gorszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gorszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gorszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gorszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gorszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gorszyliście; żeście gorszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gorszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gorszyła żech; gorszyłach; żech gorszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gorszyła żeś; gorszyłaś; żeś gorszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gorszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gorszyły my; my gorszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gorszyłyście; żeście gorszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gorszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gorszyło żech; żech gorszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gorszyło żeś; żeś gorszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gorszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gorszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gorszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gorszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gorszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gorszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gorszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gorszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gorszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gorszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gorszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gorszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gorszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gorszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gorszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gorszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gorsz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gorszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gorszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gorszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gorszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gorszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gorszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gorszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gorszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gorszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gorszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gorszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gorszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gorszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gorszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gorszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gorszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gorszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gorszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gorszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gorszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gorszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gorszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gorszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gorszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gorszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gorszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gorszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gorszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gorszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gorszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gorszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gorszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gorszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gorszōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gorszōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gorszōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gorszyli; bydymy gorszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gorszyli; bydziecie gorszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gorszyli; bydōm gorszyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gorszyła; byda gorszyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gorszyła; bydziesz gorszyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gorszyła; bydzie gorszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gorszyły; bydymy gorszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gorszyły; bydziecie gorszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gorszyły; bydōm gorszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gorszyło; byda gorszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gorszyło; bydziesz gorszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gorszyło; bydzie gorszyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygorszōny
rzeczownik odczasown.gorszyni
Rybnik

 

Niy gorsz mie, yno idź grzecznie spać.

Jo już sie niy gorsza na ciebie, yno niy rōb tak wiyncyj.

Niy gorsz sie na mie, ale jo zapōmnioł ci prziniyś tyn klucz pożyczōny. Jutro ci go prziniesa.

Podej dalij…