gorzoła, gorzołka

gorzoła/ gorzołka – wódka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gorzoła/ gorzołka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gorzoły/ gorzołki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gorzole/ gorzołce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gorzoła/ gorzołka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gorzołōm/ gorzołkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gorzole; gorzołce
Wołacz l. poj. Ty…gorzoło/ gorzołko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gorzoły/ gorzołki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gorzołōw/ gorzołkōw; gorzołek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gorzołōm/ gorzołkōw
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gorzoły/ gorzołki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gorzołami/ gorzołkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gorzołach/ gorzołkach
Wołacz l. mn. Wy…gorzoły/ gorzołki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Tyś w gorzole je gupi, tōż niy możesz pić.

Niy kupuj gorzołki, bo jo tam jeszcze flaszka mōm.

Na geburstak trza iś ze flaszkom gorzołki.

 

Podej dalij…