gość

gość – gość, przybysz (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gość
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gościa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gościowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gościa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gościym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gościach
Wołacz l. poj. Ty…gościu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…goście
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gościōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gościōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gościōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gościami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gościach
Wołacz l. mn. Wy…goście
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisiej niy moga iś do kina bo goście dō nas przijechali na byzuch.

Pokazuja gościōm Rybnik, miasto, kaj miyszkōm.

Trza naszykować gościōm łōżka do spanio.

 

 

 

Podej dalij…