gość

gość – garść, dłoń (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gość
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gości
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gości
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gość
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gościōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gości
Wołacz l. poj. Ty…gościo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…goście
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gościōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gościōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…goście
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gościami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gościach
Wołacz l. mn. Wy…goście
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Nastow gość, to ci nasuja trocha bōmbōnōw.

Trzimej tyn klucz mocno we gości, co go niy stracisz.

Nabier se gość tych cześni.

 

Podej dalij…