grać

grać – grać (pol); spielen (ger.)

bezokolicznikgrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.grōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.grosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.grōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.grocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.grajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.groł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.groł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.groł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.grali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.graliście; żeście grali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.grali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.grała żech; grałach; żech grała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.grała żeś; grałaś; żeś grała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.grała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..grały my; my grały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. grałyście; żeście grały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.grały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.grało żech; żech grało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.grało żeś; żeś grało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.grało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech groł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś groł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł groł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my grali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście grali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli grali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech grała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś grała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była grała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my grały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście grały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były grały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech grało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś grało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było grało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . grej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.grejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech grajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. groł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. groł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.groł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.grali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. grali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.grali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.grała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
grała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.grała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. grały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.grały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.grały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. grało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.grało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.grało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych groł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś groł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by groł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my grali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście grali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by grali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych grała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś grała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by grała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my grały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście grały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by grały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych grało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś grało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by grało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda groł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz groł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie groł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy grali; bydymy grać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie grali; bydziecie grać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm grali; bydōm grać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda grała; byda grać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz grała; bydziesz grać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie grała; bydzie grać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy grały; bydymy grać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie grały; bydziecie grać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm grały; bydōm grać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda grało; byda grać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz grało; bydziesz grać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie grało; bydzie grać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygrany
rzeczownik odczasown.grani
Rybnik

 

SI: Wczora grali my ze kamratami we szynku w szkata.

PL: Wczoraj graliśmy w skata z kolegami w pubie.

 

SI: Nikerzi ludzie poradzōm grać na wszystkim, ale najlepszy na nerwach.

PL: Niektórzy ludzie potrafią grać na wszystkim, ale najlepiej na nerwach.

 

SI: Gōrnik groł ôtok we Krakowie ze Wisłōm a wygroł 3-2.

PL: Górnik grał ostatnio w Krakowie z Wisłą i wygrał 3-2.

 

 

 

Podej dalij…