graczka

graczka – zabawa, zabawka (pol.); hra, hračka (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…graczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…graczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…graczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…graczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...graczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…graczce
Wołacz l. poj. Ty…graczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…graczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…graczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…graczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…graczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…graczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…graczkach
Wołacz l. mn. Wy…graczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) zabawka; (2) zabawa.

 

Z wielkij graczki przidōm wielki płaczki.

Zbiyrejcie te graczki, bo trza iś spać.

To je fajno graczka, ukłodać te klocki z dzieciami.

Kaj wy trzimiecie wszystki te graczki, kej tela tego mocie?

 

Podej dalij…