grajfka

grajfka- smykałka, zwinność, gibkość, spryt, umiejętność (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grajfka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grajfki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grajfce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grajfka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grajfkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grajfce
Wołacz l. poj. Ty…grajfko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grajfki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grajfkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grajfkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grajfki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…grajfkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grajfkach
Wołacz l. mn. Wy…grajfki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Tyn Fridek dycko mioł grajfka do takigo dubanio w drzewie.

Jo niy mōm grajfki do warzynio, ani kucharzynio.

Alojz mo grajfka do majstrowanio przi sztrōrmie, tōż idź po niego.

Podej dalij…