gram

gram – gram, 1 g  (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gram
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grama
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gramowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gram
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gramym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gramie
Wołacz l. poj. Ty…gramie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gramy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gramōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gramōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gramy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…gramami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gramach
Wołacz l. mn. Wy…gramy
Przimiotnik (jaki? czyj?)gramowy

 

Zwoż mi 100 gramōw cukru.

Czy ty wiysz ô tym, że niy mōmy ani grama soli?

Ukryjcie mi ze 200 gramōw z tego brzucha.

 

Podej dalij…