grōdza

grōdza – przegroda, miejsce wygrodzone (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grōdza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grōdze
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grōdzy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grōdza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grōdzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grōdzy
Wołacz l. poj. Ty…grōdzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grōdze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grōdzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grōdzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grōdze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grōdzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grōdzach
Wołacz l. mn. Wy…grōdze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Trza naszykować grōdza, bo za chwila trza kopać kartofle.

Ta grōdza mosz za mało.

Ta grōdza podziel na pōł, co te drobnioki bydymy suć ôsobno z kraja.

Podej dalij…