grōnta

grōnta – fundament budynku (pol.)

Rodzajnmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…-
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...-
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. poj. Ty…-
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grōnta
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grōntōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grōntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grōnta
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grōntōw
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grōntach
Wołacz l. mn. Wy…grōnta
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Mōmy już zalote grōnta, a teraz bydymy stawiać pywnice.

Trza sie przewiertać bez grōnta, coby kabel ze sztrōmu przerazić bez ni.

Sam sōm szkody, tōż te grōnta muszōm być mocniejsze, coby nōm podpisali tyn cechōnek na budowa.

 

Podej dalij…