grozić

grozić – grozić (pol.)

bezokolicznikgrozić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.groża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.grozisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.grozi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.grożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.grozicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.grożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.groziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.groziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.groziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.groziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.groziyliście; żeście groziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.groziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.groziyła żech; groziyłach; żech groziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.groziyła żeś; groziyłaś; żeś groziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.groziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..groziyły my; my groziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. groziyłyście; żeście groziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.groziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.groziyło żech; żech groziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.groziyło żeś; żeś groziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.groziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech groziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś groziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł groziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my groziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście groziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli groziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech groziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś groziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była groziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my groziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście groziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były groziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech groziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś groziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było groziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . grōź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech grozi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.grōźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech grożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. groziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. groziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.groziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.groziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. groziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.groziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.groziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
groziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.groziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. groziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.groziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.groziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. groziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.groziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.groziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych groziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś groziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by groziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my groziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście groziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by groziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych groziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś groziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by groziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my groziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście groziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by groziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych groziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś groziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by groziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda groziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz groziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie groziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy groziyli; bydymy grozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie groziyli; bydziecie grozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm groziyli; bydōm grozić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda groziyła; byda grozić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz groziyła; bydziesz grozić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie groziyła; bydzie grozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy groziyły; bydymy grozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie groziyły; bydziecie grozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm groziyly; bydōm grozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda groziyło; byda grozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz groziyło; bydziesz grozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie groziyło; bydzie grozić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.grożyni
Rybnik

 

Jeszcze roz ji bydziesz groziyła, to jo se z tobōm pogodōm.

Sōmsiod mi zaś groziōł, że niy mōm chodzić po tej miedzy.

Grozić to możesz swojim dzieciōm, niy mie.

 

 

Podej dalij…