gruba

gruba – kopalnia (pol.); das Bergwerk (ger.) důl (cze.); mine (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gruba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gruby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grubie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gruba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grubōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grubie
Wołacz l. poj. Ty…grubo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gruby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grubōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grubōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gruby
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grubami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grubach
Wołacz l. mn. Wy…gruby
Przimiotnik (jaki? czyj?)grubski

 

Mōj starzik a tata robiyli cołki życi na grubie.

Terŏz gruby zawiyrajōm, a wōngel je coroz to droższy.

We Rybniku sōm jeszcze dzisiej dwie gruby.

 

Podej dalij…