grucza

grucza – guz (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grucza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grucze
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gruczy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grucza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gruczōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gruczy
Wołacz l. poj. Ty…gruczo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grucze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gruczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gruczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grucze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gruczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gruczach
Wołacz l. mn. Wy…grucze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Cōż żeś to zaś narobiyła, że mosz tako grucza na czole?

Z takōm gruczōm sie niy możesz przeca do szkoły pokazować.

Trza mu co zimnego prziłożyć do tej grucze.

 

Podej dalij…