grudziyń

grudziyń – grudzień (pol.); der Dezember (ger.); prosinec (cze.); December (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grudziyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grudnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grudniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grudziyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grudniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grudniu
Wołacz l. poj. Ty…grudniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grudnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grudniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grudniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grudnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grudniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grudniach
Wołacz l. mn. Wy…grudnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)grudniowy

 

We grudniu chodzymy dycko na roraty.

Grudniowe dnie sōm najkrōtsze w roku.

Te grudnie ôstatni lata sōm jakiś ciepłe, za to kwiytnie ze śniegym.

Podej dalij…