gryfniejszy

gryfniejszy – ładniejszy, piękniejszy, przystojniejszy (pol.)

przymiotnikgryfniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gryfniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gryfniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gryfniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gryfniejsi; gryfniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gryfniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gryfniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gryfniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gryfniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gryfniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gryfniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gryfniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gryfniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gryfniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gryfniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
gryfniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gryfniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gryfniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gryfniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gryfniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gryfniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gryfniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gryfniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gryfniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gryfniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gryfniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gryfniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gryfniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gryfniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gryfniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gryfniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gryfniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gryfniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gryfniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gryfniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gryfniejsi; gryfniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gryfniejsze
stop. równy przymiotn.. gryfny
przysłówek (jak? jako?)gryfniejszy; gryfniyj

POL; „gryfniejszy” może być jedynie człowiek! Nie może być gryfniejszy samochód, gryfniejszo koszula, gryfniejszy heft. To są poważne błędy.

 

Ty żeś je kożdy dziyń gryfniejszo.

Zarozki żeś je gryfniejszy, jak żeś sie doł ôstrzigać.

W tym biołym klajdzie żeś je gryfniejszo.

 

Podej dalij…