Gryjta, Gryjtka

Gryjta, Gryjtka – Małgorzata (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Gryjta, Gryjtka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Gryjty, Gryjtki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Gryjcie, Gryjtce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Gryjta, Gryjtka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Gryjtōm, Gryjtkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Gryjcie, Gryjtce
Wołacz l. poj. Ty…Gryjto, Gryjtko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Gryjty, Gryjtki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Gryjtōw, Gryjtkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Gryjtōm, Gryjtkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Gryjty, Gryjtki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Gryjtami, Gryjtkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Gryjtach, Gryjtkach
Wołacz l. mn. Wy…Gryjty,Gryjtki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Małgorzata. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Gryjta, Gryjtka, Gretka, Grytka, Greta, Gryjtsiyn, Gosia), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Znocie  ta bojka ô Hanku a Gryjtce?

PL: Znacie tę bajkę o Jasiu i Małgosi?

 

SI: Jo żech chodziyła ze Gryjtkōm do jednej klasy.

PL: Ja chodziłam z Małgosią do jednej klasy.

 

 

Podej dalij…