grymnieć

grymnieć – próchnieć, parcieć (pol.)

bezokolicznikgrymnieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.grymnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.grymnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.grymni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.grymniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.grymnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.grymniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.grymnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.grymnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.grymnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.grymnieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.grymnieliście; żeście grymnieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.grymnieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.grymniała żech; grymniałach; żech grymniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.grymniała żeś; grymniałaś; żeś grymniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.grymniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..grymniały my; my grymniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. grymniałyście; żeście grymniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.grymniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.grymniało żech; żech grymniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.grymniało żeś; żeś grymniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.grymniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech grymnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś grymnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł grymnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my grymnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście grymnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli grymnieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech grymniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś grymniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była grymniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my grymniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście grymniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były grymniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech grymniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś grymniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było grymniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . grymnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech grymni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.grymnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech grymniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. grymnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. grymnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.grymnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.grymnieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. grymnieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.grymnieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.grymniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
grymniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.grymniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. grymniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.grymniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.grymniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. grymniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.grymniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.grymniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych grymnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś grymnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by grymnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my grymnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście grymnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by grymnieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych grymniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś grymniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by grymniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my grymniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście grymniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by grymniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych grymniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś grymniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by grymniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda grymnioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz grymnioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie grymnioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy grymnieli; bydymy grymnieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie grymnieli; bydziecie grymnieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm grymnieli; bydōm grymnieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda grymniała; byda grymnieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz grymniała; bydziesz grymnieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie grymniała; bydzie grymnieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy grymniały; bydymy grymnieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie grymniały; bydziecie grymnieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm grymniały; bydōm grymnieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda grymniało; byda grymnieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz grymniało; bydziesz grymnieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie grymniało; bydzie grymnieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.grymniyni
Rybnik

POL: (1) próchnieć drewno; (2) parcieć skóra, guma.

Ta drabina je cało zgrymniało, za chwila kery z nij śleci.

Sam żeście śōm moji bambosze! Jo was szukała telki czas, a wy na gōrze grymnicie.

Ta cześnia sam już cało grymni w pojstrzodku. Trza jōm spuścić, bo jeszcze kerego prziwali.

Podej dalij…