grysek

grysek – grysik, kasza manna (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grysek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grysku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gryskowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grysek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gryskym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grysku
Wołacz l. poj. Ty…grysku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gryski
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gryskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gryskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gryski
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gryskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gryskach
Wołacz l. mn. Wy…gryski
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Niy mōm nudli, tōż zasuja na wartko ta zupa gryskym.

Małym dzieciōm trza zagynścić mlyko gryskym.

Mie sie ôd grysku zymby klejōm.

 

 

Podej dalij…