gryź

gryź (sie) – gryźć (pol.)

bezokolicznikgryź
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gryźliście; żeście gryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gryzła żech; gryzłach; żech gryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gryzła żeś; gryzłaś; żeś gryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gryzły my; my gryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gryzłyście; żeście gryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gryzło żech; żech gryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gryzło żeś; żeś gryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gryz
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gryz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gryz
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gryźli; bydymy gryź
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gryźli; bydziecie gryź
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gryźli; bydōm gryź
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gryzła; byda gryź
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gryzła; bydziesz gryź
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gryzła; bydzie gryź
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gryzły; bydymy gryź
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gruzły; bydziecie gryź
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gryzły; bydōm gryź
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gryzło; byda gryź
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gryzło; bydziesz gryz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gryzło; bydzie gryź
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygryziōny
rzeczownik odczasown.gryziyni
Rybnik .

 

Ta spodniczka mie tak gryzie, że jo w nij niy byda chodziyła.

Tyn chōmik gryzie, tōż niy dowej mu palca.

Jak mie bydziesz gryz, to ci te zōmbki powyruwōm.

Gryź dobrze te kōnski wōsztu.
Kopruchy mie gryzły, tōż żech uciyk dudōm.
Dzisio nudle bydziecie gryźli, bo sōm trocha twarde.

 

 

Podej dalij…