grzōndka

grzōndka – grządka, rabatka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grzōndka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grzōndki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grzōndce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grzōndka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grzōndkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grzōndce
Wołacz l. poj. Ty…grzōndko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grzōndki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grzōndek, grzōndkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grzōndkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…grzōndki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grzōndkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grzōndkach
Wołacz l. mn. Wy…grzōndki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: pas ziemi ornej w ogrodzie pod uprawę warzyw, lub kwiatów.

 

SI: Jutro musisz mi zryć te grzōndki, co se tam posieja marekwia a pietruszka.

PL: Jutro musisz skopać mi te grządki, żebym mogła posiać tam sobie marchew i pietruszkę.

 

SI: Dej pozōr, aż mi zaś te kury tych grzōndkōw niy rozkopiōm.

PL: Uważaj, żeby mi te kury nie rozkopały znowu tych grządek.

 

SI: Musza iś wypleć trocha te zarosnyte grzōndki.

PL: Muszę iść wyplewić trochę te zarośnięte grządki

Podej dalij…