guchszy

guchszy – głuchszy (pol.)

przymiotnikguchszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...guchszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...guchszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...guchsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... guchsi; guchsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...guchsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...guchszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...guchszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...guchszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...guchszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...guchszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...guchszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...guchszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... guchszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... guchszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
guchszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...guchszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... guchszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..guchszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... guchsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
guchszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... guchsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
guchszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...guchszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...guchszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...guchszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...guchszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...guchszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..guchszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...guchszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...guchszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...guchszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...guchszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...guchszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... guchsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...guchsi; guchsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...guchsze
stop. równy przymiotn.. guchy
przysłówek (jak? jako?)guchszy

 

Dyć, tyś je mi sie zdo guchszy, jak jo.

Słōchoł guchy z jeszcze guchszym, co tyn najguchszy im godo.

Podej dalij…