gugōła

gugōła – owoc niedojrzały (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gugōła
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gugōły
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gugōle
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gugōła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gugōłōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gugōle
Wołacz l. poj. Ty…gugōło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gugōły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gugōłōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gugōłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gugōły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gugōłami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gugōłach
Wołacz l. mn. Wy…gugōły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Po co sruwosz te gugōły, dyć ône niy sōm dobre?

Niy jydz tych gugōłōw, bo cie bydzie brzuch boloł.

Podej dalij…