gusiok

gusiok – świnia (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gusiok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gusioka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gusiokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gusioka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gusiokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gusioku
Wołacz l. poj. Ty…gusioku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gusioki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gusiokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gusiokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gusioki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gusiokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gusiokach
Wołacz l. mn. Wy…gusioki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI:  Puść tego gusioka na chlyw, a wyciepej mu gnōj ze chlywka.

PL: Wypuść tę świnię na oborą i wyrzuć mu obornik z chlewika.

 

SI: Dej pozōr, co ci tyn gusiok niy uciecze ze chlywka.

PL: Uważaj, żeby ci ta świnia nie uciekła z chlewika.

 

Podej dalij…