gusowy

gusowy – żeliwny (pol.)

przymiotnikgusowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gusowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gusowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gusowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gusowi; gusowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gusowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gusowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gusowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gusowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gusowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gusowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gusowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gusowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gusowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gusowym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
gusowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gusowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gusowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gusowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gusowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gusowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gusowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gusowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gusowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gusowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gusowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gusowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gusowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gusowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gusowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gusowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gusowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gusowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gusowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gusowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gusowi; gusowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gusowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)gusowo

Niy klupej po tej gusowej rułce.

Ta fōrtka z pieca je gusowo.

Te ucho j gusowe, tōż tego niy poszwajsujesz.

Podej dalij…