gwizdać

gwizdać (sie) – gwizdać (pol.)

bezokolicznikgwizdać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gwizdōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gwizdosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gwizdo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gwizdōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gwizdocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gwizdajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gwizdoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gwizdoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gwizdoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gwizdali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gwizdaliście; żeście gwizdali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gwizdali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gwizdała żech; gwizdałach; żech gwizdała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gwizdała żeś; gwizdałaś; żeś gwizdała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gwizdała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gwizdały my; my gwizdały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gwizdałyście; żeście gwizdały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gwizdały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gwizdało żech; żech gwizdało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gwizdało żeś; żeś gwizdało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gwizdało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gwizdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gwizdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gwizdoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gwizdali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gwizdali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gwizdali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gwizdała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gwizdała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gwizdała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gwizdały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gwizdały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gwizdały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gwizdało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gwizdało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gwizdało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gwizdej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gwizdo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gwizdejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gwizdajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gwizdoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gwizdoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gwizdoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gwizdali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gwizdali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gwizdali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gwizdała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gwizdała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gwizdała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gwizdały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gwizdały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gwizdały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gwizdało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gwizdało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gwizdało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gwizdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gwizdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gwizdoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gizdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gwizdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gwizdali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gwizdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gwizdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gwizdała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gwizdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gwizdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gwizdały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gwizdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gwizdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gwizdało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gwizdoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gwizdoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gwizdoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gwizdali; bydymy gwizdać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gwizdali;bydziecie gwizdać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gwizdali; bydōm gwizdać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gwizdała; byda gwizdać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gwizdała; bydziesz gwizdać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gwizdała; bydzie gwizdać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gwizdały; bydymy gwizdać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gwizdały;bydziecie gwizdać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gwizdały; bydōmgwizdać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gwizdało; byda gwizdać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gwizdało;bydziesz gwizdać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gwizdało; bydzie gwizdać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygwizdany
rzeczownik odczasown.gwizdani
Rybnik

 

Tyn syndzia gwizdoł w tym meczu, choćby bōł ôżarty.

Tyn Ziguś gwizdo piyknie na palcach.

 

 

 

Podej dalij…