gymba

gymba – twarz, usta (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gymba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gymby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gymbie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gymba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gymbōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gymbie
Wołacz l. poj. Ty…gymbo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gymby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gymbōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gymbōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gymby
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gymbami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gymbach
Wołacz l. mn. Wy…gymby
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Jak byś sie niy była ôdezwala, to bych cie niy poznała po gymbie.

Umyj se gymba, bo mosz zmazano.

Zawrzij gymba, bo je zimny wiater i bydziesz choro.

 

Podej dalij…