gynau

gynau – dokładnie (pol.)

 

SI: To było gynau kole naszego płota, bezto żech to wszystko widzioł.

PL: To było dokładnie obok naszego płotu, dlatego to wszystko widziałem.

 

SI: To je gynau to samo, yno zaś miano pomiyniyli.

PL: To jest dokładnie to samo, tylko znowu nazwę zmienili.

 

SI: Zwoż mi sam gynau pōł fōnta cukru.

PL: Zważ mi tutaj dokładnie 250 g cukru.

 

 

Podej dalij…