gynś

gynś – gęś (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gynś
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gynsi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gynsi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gynś
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gynsiōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gynsi
Wołacz l. poj. Ty…gynsio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gynsi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gynsi; gynsiōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gynsiōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gynsi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gynsiami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gynsiach
Wołacz l. mn. Wy…gynsi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Muszymy chować gynsi, bo potrzebujymy piyrzo na pierziny.

Jak sie potrzaskosz, to sie trza namazać gynsinōm z gynsi.

Na zima gynsi pozbijōmy, styknie jedna gynś z gōnsiorym na pilynta.

 

 

Podej dalij…