gynsty

gynsty – gęsty (pol.)

przymiotnikgynsty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gynsty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gynsto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gynste
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gynści; gynste
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gynste
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gynstego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gynstej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gynstego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gynstych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gynstych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gynstymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gynstej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gynstymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gyntym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
gynstym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gynstego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gynsty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gynsto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gynste
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gynstych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gynste
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gynstym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gynstōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gynstym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gynstymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gynstymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gynstym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gynstej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gynstym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gynstych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gynstych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gynsty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gynsto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gynste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gynści; gynste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gynste
stop. wyższy przymiotn.. gynściejszy
przysłówek (jak? jako?)gynsto

 

Ta zupa mosz za gynsto, dolyj tam trocha wody.

Tyn las je taki gynsty, że sam i bez dziyń je praje cima.

Niy rōb zaś takigo gynstego tego grysku.

 

 

 

Podej dalij…