gyrcać

gyrcać – bekać (pol.)

bezokolicznikgyrcać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gyrcōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gyrcosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gyrco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gyrcōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gyrcocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gyrcajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gyracoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gyrcoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gyrcoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gyrcali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gyrcaliście; żeście gyrcali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gyrcali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gyrcała żech; gyrcałach; żech gyrcała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gyrcała żeś; gyrcałaś; żeś gyrcała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gyrcała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gyrcały my; my gyrcały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gyrcałyście; żeście gyrcały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gyrcały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gyrcało żech; żech gyrcało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gyrcało żeś; żeś gyrcało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gyrcało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gyrcoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gyrcoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gyrcoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gyrcali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gyrcali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gyrcali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gyrcała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gyrcała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gyrcała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gyrcały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gyrcały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gyrcały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gyrcało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gyrcało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gyrcało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gyrcej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gyrco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gyrcejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gyrcajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gyrcoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gyrcoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gyrcoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gyrcali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gyrcali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gyrcali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gyrcała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gyrcała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gyrcała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gyrcały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gyrcały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gyrcały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gyrcało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gyrcało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gyrcało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gyrcoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gyrcoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gyrcoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gyrcali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gyrcali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gyrcali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gyrcała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gyrcała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gyrcała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gyrcały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gyrcały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gyrcały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gyrcało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gyrcało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gyrcało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gyrcoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gyrcoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gyrcoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gyrcali; bydymy gyrcać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gyrcali; bydziecie gyrcać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gyrcali; bydōm gyrcać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gyrcała; byda gyrcać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gyrcała; bydziesz gyrcać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gyrcała; bydzie gyrcać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gyrcały; bydymy gyrcać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gyrcały; bydziecie gyrcać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gyrcały; bydōm gyrcać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gyrcało; byda gyrcać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gyrcało; bydziesz gyrcać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gyrcało; bydzie gyrcać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

 

Cōż tak gyrcosz, choćbyś sie drożdży najod.

Niy gyrcej przi jedzyniu.

Gyrcać to niy ma piyknie.

 

Podej dalij…