gyrglas

gyrglas – rurka fermentacyjna (pol.); Gärverschluss (ger.); Kvasná zátka (cze.); Fermentation lock (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gyrglas
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gyrglaa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gyrglasowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gyrglas
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gyrglasym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gyrglasie
Wołacz l. poj. Ty…gyrglasie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gyrglasy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gyrglasōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gyrglasōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gyrglasy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…gyrglasami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gyrglasach
Wołacz l. mn. Wy…gyrglasy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy mosz tam kaj gyrglasa na ibrych, bo chca wino robić a mōj żech se strzaskała przi myciu.

PL: Nie masz tam gdzieś rurki fermentacyjnej w zapasie, bo chcę robić wino, a swoją sobie stłukłam w czasie mycia.

 

SI: Stary ôtok jeździōł pōł dnia po sklepach, a nikaj gyrglasōw niy majōm.

PL: Mąż ostatnio jeździł przez pół dnia po sklepach i nigdzie nie mają rurek fermrntacyjnych do wina.

 

SI: Jako ty to te wino robisz, kej w tym gyrglasie mosz sucho?

PL:  Jak ty to wino robisz, jeżeli masz rurkę fermentacyjną suchą?

Podej dalij…