hajcować

hajcować (sie) – palić w piecu (pol.)

bezokolicznikhajcować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.hajcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.hajcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.hajcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.hajcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.hajcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.hajcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.hajcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.hajcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.hajcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.hajcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.hajcowaliście; żeście hajcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.hajcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.hajcowała żech; hajcowałach; żech hajcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.hajcowała żeś; hajcowałaś; żeś hajcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.hajcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..hajcowały my; my hajcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. hajcowałyście; żeście hajcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.hajcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.hajcowało żech; żech hajcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.hajcowało żeś; żeś hajcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.hajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech hajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś hajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł hajcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my hajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście hajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli hajcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech hajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś hajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była hajcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my hajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście hajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były hajcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech hajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś hajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było hajcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . hajcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech hajcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.hajcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech hajcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. hajcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. hajcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.hajcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.hajcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. hajcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.hajcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.hajcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
hajcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.hajcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. hajcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.hajcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.hajcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. hajcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.hajcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.hajcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych hajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś hajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by hajcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my hajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście hajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by hajcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych hajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś hajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by hajcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my hajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście hajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by hajcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych hajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś hajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by hajcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda hajcowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz hajcowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie hajcowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy hajcowali; bydymy hajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie hajcowali; bydziecie hajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm hajcowali; bydōm hajcować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda hajcowała; byda hajcować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz hajcowała; bydziesz hajcować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie hajcowała; bydzie hajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy hajcowały; bydymy hajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie hajcowały; bydziecie hajcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm hajcowały; bydōm hajcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda hajcowało; byda hajcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz hajcowało; bydziesz hajcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie hajcowało; bydzie hajcować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyhajcowany
rzeczownik odczasown.hajcowani
Rybnik

Hajcuj tam, bo zima je.

Jutro niy byda hajcowoł, bo mie niy bydzie w dōma.

Niy chce mi sie hajcować, tōż trza wlyź pod pierzina.

 

 

Podej dalij…