hajok

hajok – awanturnik, rozrabiaka (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…hajok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…hajoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hajokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…hajoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...hajokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…hajoku
Wołacz l. poj. Ty…hajoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…hajoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…hajokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hajokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…hajokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…hajokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…hajokach
Wołacz l. mn. Wy…hajoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Jeszcze roz cie trefia stoć z tymi hajokami, to se pogodōmy inakszy.

PL: Jeżeli jeszcze raz spotkam cię stojącego z tymi rozrabiakami, to sobie porozmawiamy inaczej.

 

SI: Z niego bōł dycko taki hajok. Niy było jednej muzyki, coby jakij haje niy zrobiōł.

PL: Z niego zawsze był taki awanturnik. Nie było jednej zabawy, żeby nie sprowokował jakiejś awantury.

 

 

Podej dalij…