halać

halać (sie) – głaskać (pol.); streicheln (ger.); hlazení (cz.); to caress (eng.)

bezokolicznikhalać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.halōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.halosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.halo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.halōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.halocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.halajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.haloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.haloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.haloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.halali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.halaliście; żeście halali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.halali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.halała żech; halałach; żech halała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.halała żeś; halałaś; żeś halała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.halała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..halały my; my halały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. halałyście; żeście halały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.halały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.halało żech; żech halało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.halało żeś; żeś halało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.halało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech haloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś haloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł haloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my halali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście halali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli halali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech halała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś halała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była halała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my halały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście halały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były halały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech halało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś halało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było halało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . halej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech halo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.halejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech halajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. haloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. haloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.haloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.halali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. halali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.halali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.halała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
halała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.halała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. halały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.halały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.halały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. halało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.halało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.halało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych haloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś haloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by haloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my halali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście halali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by halali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych halała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś halała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by halała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my halały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście halały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by halały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych halało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś halało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by halało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda haloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz haloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie haloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy halali; bydymy halać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie halali; bydziecie halać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm halali; bydōm halać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda halała; byda halać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz halała; bydziesz halać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie halała; bydzie halać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy halały; bydymy halać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie halały; bydziecie halać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm halaly; bydōm halać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda halało; byda halać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz halało; bydziesz halać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie halało; bydzie halać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyhalany
rzeczownik odczasown.halani
Rybnik

 

Niy halej tego psa, bo cie może ugryź.

Tyn kōń je spokojny a do sie halać

Tak dłōgo bydziesz haloł ta koza, aż cie kedy bodnie.

 

Podej dalij…