handlager

handlager – pomocnik murarza (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…handlager
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…handlagra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…handlagrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…handlagra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...handlagrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…handlagrze
Wołacz l. poj. Ty…handlagrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…handlagry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…handlagrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…handlagrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…handlagrōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…handlagrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…handlagrach
Wołacz l. mn. Wy…handlagry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Przi tymu mularzowi to i dwóch handlagrōw mo co robić.

Kedyś robiōł żech na budowie za handlagra.

Handlager musi wachować, coby mularzowi niy brakło materyje.

 

 

Podej dalij…