handlyrz

handlyrz – handlarz, sprzedawca (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…handlyrz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…handlyrza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…handlyrzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…handlyrza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...handlyrzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…handlyrzu
Wołacz l. poj. Ty…handlyrzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…handlyrze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…handlyrzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…handlyrzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…handlyrzy; handlyrzōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…handlyrzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…handlyrzach
Wołacz l. mn. Wy…handlyrze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dej pozōr, bo taki handlyrz sprzedo cie całego z chałupom.

To je stary handlyrz, tōż ôn sie niy do ôcyganić.

Z takim handlyrzym trza dać pozōr, bo cie sprzedo, ani niy wiysz kedy.

Podej dalij…