harynek

harynek – śledź (pol.); der Hering (ger.); sleď (cze.); herring (eng.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…harynek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…harynka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…harynkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…harynka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...harynkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…harynku
Wołacz l. poj. Ty…
harynku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…harynki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…harynkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…harynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…harynki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…
harynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…harynkach
Wołacz l. mn. Wy…harynki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kup mi tam jakigo harynka na piōntek ku kartoflōm.

Słōne harynki sōm dobre ku gorzole.

 

Podej dalij…