haszpel

haszpel – wyciąg, kołowrót, winda (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…haszpel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…haszpla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…haszplowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…haszpel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...haszplym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…haszplu
Wołacz l. poj. Ty…haszplu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…haszple
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…haszpli; haszplōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…haszplōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…haszple
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…haszplami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…haszplach
Wołacz l. mn. Wy…haszple
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Stōń tam przi haszplu, bo trza trocha hasiokōw do góry wyciōngnyć.

Postawiyli my haszpel, bo już drugo glajcha stawiōmy a ryncznie niy dōmy rady tak wysoko całej materyje dźwigać.

Motōr we haszplu zgoroł, tōż zaś muszymy na wartko materyjo ryncznie klukōm do góry dźwigać.

Spuś tyn haszpel na dōł, to kara z maltōm pośla do gōry.

 

Podej dalij…