haziel

haziel – ubikacja, WC (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…haziel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…haźla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…haźlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…haziel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...haźlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…haźlu
Wołacz l. poj. Ty…haźlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…haźle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…haźlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…haźlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…haźle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…haźlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…haźlach
Wołacz l. mn. Wy…haźle
Przimiotnik (jaki? czyj?)haźlowy
Rybnik

Zaś żeś czytoł godzina gazeta w tym haźlu.

Ida yno do haźla, a potym sie chytōmy roboty.

 

Podej dalij…