heft

heft – zeszyt (pol.); das Heft (ger.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…heft
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…heftu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…heftowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…heft
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...heftym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…hefcie
Wołacz l. poj. Ty…hefcie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…hefty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…heftōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…heftōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…hefty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…heftami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…heftach
Wołacz l. mn. Wy…hefty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Doczkej, jo mōm kajś ta nōmera w hefcie zapisano.

Dzisio idymy do szkoły bez heftōw, bo jadymy do kina.

Pokoż mi yno twoji hefty, co tam sie uczycie we szkole.

Podej dalij…