herc

herc – kier (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…herc
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…herca
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hercowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…herca
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...hercym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…hercu
Wołacz l. poj. Ty…hercu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…herce
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…hercōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…hercōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…herce
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…hercami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…hercach
Wołacz l. mn. Wy…herce
Przimiotnik (jaki? czyj?)hercowy
Rybnik

POL: kier, kolor w kartach

 

Zagrej hercym.

To je dupek herc.

No niy mōm herca, tōż musza ciepnyć szela.

 

Podej dalij…