heresztant

heresztant – aresztant, więzień (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…heresztant
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…heresztanta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…heresztantowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…heresztanta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...heresztantym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…heresztancie
Wołacz l. poj. Ty…heresztancie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…heresztanty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…heresztantōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…heresztantōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…heresztantōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…heresztantami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…heresztantach
Wołacz l. mn. Wy…heresztanty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

U nas sam heresztanty robiōm nowo droga.

 

Podej dalij…