Hilda

Hilda – Hildegarda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Hilda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Hildy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Hildzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Hilda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Hildōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Hildzie
Wołacz l. poj. Ty…Hildo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Hildy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Hildōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Hildōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Hildy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Hildami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Hildach
Wołacz l. mn. Wy…Hildy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Bezmała Twōj Zeflik sie żyni? Ja, a biere  se ta Hilda z Podkościelo.

PL: Podobno Twój Józek się żeni? Tak, i bierze sobie tę Hildegardę z Podkościela.

 

SI: Przidźcie z Hildōm na kawa po połedniu.

PL: Przyjdźcie z Hildegardą na kawę po południu.

Podej dalij…